Diensten Strategicon

Coaching

diensten

COACHING

Geef jezelf vleugels cadeau.

Coaching helpt managers en medewerkers vraagstukken actief aan te pakken. Dat kunnen inhoudelijke thema’s zijn of vragen op het sociale vlak, bijvoorbeeld in de werkrelatie. Tien minuten coaching kan uren inspanning schelen, zeggen deskundigen.

Situaties waarin een Strategicon coach goede diensten kan bewijzen:

  • Coaching naar aanleiding van uitkomsten (verbeterpunten) assessment.
  • Aanleren of aanscherpen van vaardigheden. U kunt hierbij denken aan: het leren voorzitten van vergaderingen, het voeren van slecht nieuwsgesprekken of delegeren van taken.
  • Structuur brengen in (nieuwe) verantwoordelijkheden, zoals het wegwijs raken in nieuwe functie met nieuwe taken en verantwoordelijkheden: Waar begin je? Hoe stel je prioriteiten?
  • Vergroten van zelfkennis en zelfvertrouwen.
  • Coaching helpt om medewerkers hun zelfkennis te vergroten. Als de medewerker zichzelf beter leert kennen en weet waar zijn zwakke en sterke punten liggen, kan hij zelfbewust te werk gaan.
  • Behoefte aan klankbord? Wie op een solistische functie zit of zich op ‘eenzame hoogte’ bevindt, heeft behoefte aan reflectie. Coaching voorziet in die behoefte.

Heeft u behoefte aan een vrijblijvend gesprek wat Strategicon voor u kan betekenen? Bel ons dan op 06 53 92 48 39 of 06 53 47 29 49. Of stuur een mail via het contactformulier Wij denken graag met u mee.

Coaching Strategicon