Diensten Strategicon

Implementatie

diensten

IMPLEMENTATIE- EN VERANDER­MANAGEMENT

De kunst van het omzetten van advies naar concrete resultaten

Implementeren van een verandering is een intensief samenspel tussen u en de Strategicon adviseur. Samen de gewenste situatie bepalen en bereiken. Van idee of uitdaging tot de daadwerkelijke realisatie van de verandering. Voorop staat het gewenste resultaat en het blijvend laten werken.

Implementeren is het resultaat van maken, leren en inpassen. Het maken gaat over het ontwerp, de inhoud en de fysieke implementatie. Leren omvat de betrokkenheid, draagvlak, de mentale implementatie. Inpassen is het borgen, verankeren, de structurele implementatie.

Een blauwdruk voor alle verandertrajecten is op voorhand niet te maken. Elke situatie vraagt om een eigen implementatiestrategie. Zo zijn er de uitvoerings-, vormgevings-, participatie- en groeistrategie.

Belangrijke facetten in een implementatietraject zijn:

  1. Resultaten: wat willen we bereiken?
  2. Plannen en sturen: hoe krijgen we het voor elkaar?
  3. Ontwerpen en inrichten: hoe geven we het vorm?
  4. Communiceren: hoe betrekken we iedereen?
  5. Opleiden en trainen: hoe leren we er mee omgaan?
  6. Verankeren en verbeteren: hoe blijft het werken?
  7. Afsluiten en evalueren: wat levert het op?

Wilt u meer informatie of heeft u behoefte aan een vrijblijvend gesprek wat Strategicon voor u kan betekenen? Bel ons dan op 06 53 92 48 39 of 06 53 47 29 49. Of stuur een mail via het contactformulier

Implementatie Strategicon