Diensten Strategicon

Online strategie

diensten

ONLINE STRATEGIE

Voor elk complex probleem bestaat een simpele oplossing. Welke verkeerd is. George Bernard Shaw

Online marketing wordt regelmatig ingezet als een ad hoc middel tegen het achterblijven van de omzet, met een aantal loshangende activiteiten, aangestuurd vanuit een onderbuikgevoel.

Een onlinemarketingstrategie vraagt echter om een visie op online ondernemen en daarvoor zijn beproefde marketingmodellen, professionele ondersteuning en een doordacht strategisch marketingplan essentieel. Een Strategicon specialist zorgt samen met u voor een goed onderbouwd, ambitieus doch realistisch strategisch online marketingplan. Dit plan vormt het startpunt voor succesvol online ondernemen. Wij analyseren zowel uw onderneming als de omgevingsfactoren. Welke SMART doelstellingen wilt u bereiken, welke activiteiten zijn nodig om dit te realiseren, hoe kunt u  meten of de doelstellingen daadwerkelijk bereikt worden. Met een op uw onderneming toegespitste strategie maken wij samen een plan van aanpak waarin helder staat aangegeven wat, wanneer en hoe wordt gerealiseerd.

Met een daadkrachtig strategisch online marketingplan onderscheidt u zich van branchegenoten. Uw visie op online ondernemen is de basis van uw onderneming en geeft richting aan het (dagelijks) handelen van u en uw medewerkers. U bent daarmee gereed voor de (online) klanten van nu en in de toekomst.

Implementatie Strategicon